Vælg landVælg land
Danmark - Erhverv

Miljømærkninger og certificeringer

I Danmark og Norden findes en række miljømærkninger og certificeringssystemer, som evaluerer Tarketts produkter og sikrer den gode kvalitet.

Leadership in energy and environmental design

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et certificeringsprogram for bygninger, som er udviklet af U.S. Green Building Council. Ved en certificering vurderes det, hvor effektivt man udnytter energi, vand og jord i forbindelse med projektering, konstruktion og drift. Derudover vurderes indeklima og materialeanvendelse. LEED er således ikke en certificering for byggematerialer, men for selve bygningen. I hvert enkelt land arbejder Green Building Council med at tilpasse LEEDs regelsæt til de nationale forhold.

BRe environmental assessment method

(BRE Environmental Assessment Method) er udviklet af Building Research Establishment i England. Det er det mest anvendte system til miljøcertificering af bygninger i verden.  En bygning vurderes ud fra sine samlede miljøegenskaber på fem forskellige niveauer fra "Passed" til "Outstanding". Gulvbelægninger udgør kun en begrænset del af vurderingen af bygningens miljøegenskaber.

BASTA

BASTA er byggebranchens eneste uafhængige miljø-vurderingssystem til bygge- og anlægsprodukter. Ejes af IVL Svenska Miljöinstitutet og Sveriges Byggeindustrier og er den svenske byggebranches system til at afvikle stoffer med farlige egenskaber fra byggeprodukter.  Produkter, som registreres i BASTA, må ikke indeholde stoffer med specificerede skadelige egenskaber. Formålet med BASTA er at afvikle stoffer med farlige kemiske egenskaber fra bygge- og anlægsprodukter og bidrage til Sveriges nationale miljøkvalitetsmål, Giftfri miljø.

Byggvarubedömningen

En økonomisk sammenslutning, der har mange svenske kommuner, landsting og rigsbyggere som medlemmer.   Byggvarubedömningen betragter miljøvurderingen som en metode til at tage ansvar for det, som vi bygger ind i vores huse og efterlader til kommende generationer. Det er et system, som er udviklet til miljøvurderinger, og ambitionen er, at det skal blive det mest omfattende i byggebranchen. Der foretages en helhedsvurdering af byggeprodukters miljø- og sundhedsegenskaber på grundlag af syv delområder, hvorefter man giver bedømmelsen Skal Undgås, Accepteres eller Anbefales.  Tarketts iQ-gulve er de første PVC-gulve, som har modtaget bedømmelsen "Anbefales".

Indeklima mærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er et frivilligt mærkningssystem for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Alle Tarketts trægulve med Proteco-lak og laminatgulve er godkendte iht. DIM.

M1

Emissionsklassificering af byggematerialer i Finland.  Kriterierne er de samme for alle byggeprodukter, som testes for følgende:  TVOC, formaldehyd, ammoniak, kræftfremkaldende stoffer og ildelugtende stoffer.

Svanen

Nordisk system for miljømærkning, som samarbejder med EUs Ecolabel.  Ved certificering foretages der en helheds-vurdering af miljø- og sundhedspåvirkning på baggrund af kriterier, som er specifikke for hver produkttype. Vinylgulve kan ikke Svane-mærkes. Tarkett har et 14 mm lamelparketgulv, som er Svane-mærket, og det samme gælder hele linoleumssortimentet.

Green building council (GBC)

n overordnet organisation, som i dag findes over hele verden. Alle de nordiske lande har deres eget GBC. Green Building Council er en velgørende organisation, som ejes af medlemmerne selv, og den er åben for alle virksomheder og organisationer inden for bygge- og ejendomssektoren. Foreningen arbejder for grønt byggeri og for at udvikle og påvirke indsatsen for miljø og bæredygtighed i branchen. GBC certificerer hele bygningen i henhold til LEED, BREEAM og Miljöbyggnad, afhængigt af hvilket system kunden ønsker at arbejde med.

Bæredygtighedsmærkning af alle produkter

Tarketts bæredygtighedsmærkning giver dig information om indholdet i gulvene, og hvordan du bidrager til en bæredygtig udvikling. Sådan læser du mærkningen:

Del