Vælg landVælg land
Danmark - Erhverv

Politik personlige oplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for Tarkett. Denne privatlivspolitik (herefter: "Privatlivspolitik") indeholder oplysninger om, hvordan Tarkett anvender dine persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette dokument læses sammen med Cookiepolitikken.

Registeransvarlig

Den registeransvarlige er Tarkett A/S, et dansk aktieselskab registreret i Det centrale virksomhedsregister under CVR nr. 79203718, med registreret kontoradresse: Kongelysvej 2, 2640 Hedehusene (herefter: "Tarkett").

Eksterne links

Denne privatlivspolitik vedrører kun data, der behandles af Tarkett eller en anden enhed i gruppen.

Tarkett er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for behandlingen af personoplysninger, du måtte give til tredjeparter, selv om der findes links til tredjeparterne på Tarketts hjemmeside.

Tredjeparters websteder eller applikationer, der tilgås via Tarketts hjemmeside eller applikation, er ikke omfattet af denne privatlivspolitik.

Indsamling og anvendelse af data

Denne privatlivspolitik omfatter data indsamlet både online og offline, herunder personoplysninger, som vi måtte indsamle via forskellige kanaler såsom hjemmesider, sociale medier, kundekontakt, events (messer osv.). Bemærk, at vi sammenholder personoplysninger indhentet via en metode (f.eks. hjemmeside) med personoplysninger indhentet via andre metoder (f.eks. messer, kundemøder).

Tarkett indsamler og anvender alle de oplysninger, du giver via hjemmesiden eller på anden måde, som f.eks. dit for- og efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og såfremt du har kontaktet os via en virksomhed, din virksomheds navn og din stilling i virksomheden.

Når der anmodes om personoplysninger, vil du blive informeret om, hvorvidt disse oplysninger er obligatoriske eller frivillige med symbolet *.

Tarkett kan anvende dine personoplysninger med et af følgende formål (formålet kan variere alt efter omstændighederne):

  • Til kundesupport: Tarkett anvender dine personoplysninger til at yde dig support og besvare din henvendelse
  • Til konkurrencer og andre reklamefremstød: Med dit samtykke (når det er påkrævet), kan Tarkett anvende dine personoplysninger til at kontakte dig pr. e-mail, sms, telefon eller post om de tjenester og produkter, som vi mener kan være af interesse for dig (markedsføringsmateriale, reklamemateriale osv.)
  • Til statistiske analyser: Tarkett kan behandle dine personoplysninger med henblik på gennemførelse af statistiske analyser (markedsføringsanalyser, evaluering af effektiviteten af vores kampagner osv.)
  • Til administrative formål i forhold til sikkerhed og adgang til Tarketts systemer, platforme, sikre hjemmesider eller applikationer
  • Til alle andre legitime forretningsformål

Spredning/videregivelse af personoplysninger

Tarkett kan videregive dine personoplysninger til alle enheder inden for Tarkett gruppen, og når det er nødvendigt, til Tarketts underleverandører, der er etableret i eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Tarkett sælger, udlejer eller videregiver ikke dine personoplysninger til nogen anden part.

Tarkett kan være tvunget til at videregive dine personoplysninger, hvis dette kræves i henhold til en gældende lov eller bestemmelser, eller som svar på en anmodning fra en retslig eller administrativ myndighed.

Sikkerhed i forbindelse med indsamlede personoplysninger

Tarkett sikrer og beskytter dine personoplysninger og opretholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at undgå upassende eller utilsigtet videregivelse, brug, adgang til, tab, ændring eller beskadigelse af dine personoplysninger.

Tarkett anvender sikre datasystemer, der lever op til industristandarderne. Kun Tarketts eller dets underleverandørers ansatte, som har brug for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre en bestemt opgave med henblik på et af ovenstående formål, vil få adgang til dine personoplysninger. Desuden har alle Tarketts og dets underleverandørers ansatte tavshedspligt.

Såfremt personoplysningerne videregives til et land uden for EØS, gennemføres der beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med personoplysninger som f.eks.:

  • En overførsel af dine personoplysninger til enhver Tarkett-enhed eller til en underleverandør i et land, der i henhold til Europa-Kommissionen yder en passende beskyttelse af personoplysninger
  • En overførsel af dine personoplysninger omfattet af Europa-Kommissionens standardkontraktvilkår

Periode for opbevaring

Tarkett opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvormed de blev indsamlet, indenfor de grænser, der er fastsat i gældende lov, og i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav og bestemmelser.

Adgang til dine personoplysninger

I henhold til gældende lov har du ret til at anmode om adgang til, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller til gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af legitime årsager ved at sende en e-mail til databeskyttelse@tarkett.com eller et brev til:
Tarkett A/S
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Danmark

I henhold til loven skal din anmodning være underskrevet, og en fotokopi af et identitetspapir med din underskrift skal vedhæftes. Du skal også oplyse den adresse, som svaret skal sendes til.