Vælg landVælg land
Danmark - Erhverv

Reuse

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes "end of life", men om "end of use". Vi omdanner det, der før blev betragtet som affald, til råvarer og nye innovative produkter. Vi stræber efter at økonomisere med alle ressourcer ved at genbruge fx installationsspild, at anvende genbrugsmaterialer i vores produktion samt at udvikle nye produkter med gode råmaterialer, som senere kan genanvendes.

Målsætning 2020

  • Fordoblet mængden af genanvendt installationsspild sammenlignet med 2010
  • Intet materiale køres til deponering

Nogle eksempler

Hvert år genanvendes 400 tons installationsspild i Norden
I 1996 etablerede Tarkett Nordens første og eneste anlæg til genanvendt af installationsspild fra vinylgulve. I dag genanvendes der cirka 400 tons hvert år, hvoraf cirka 75 % sendes tilbage i form af råvarer til nye gulve.

Genindvundet materiale er en råvareressource
– Overskudsmaterialer, spild og ukurante produkter genbruges i produktionen.
– Det modulopbyggede vinylprodukt iD Inspiration består af 52 % genanvendt materiale.
– TarkoDry – en tætningsmembran, som anvendes under keramiske materialer i vådrum – består af cirka 85 % genanvendt materiale.
– Efter brug kan Tarketts linoleums- og trægulve fungere som komposterbart materiale og på den måde nedbrydes og indgå i det biologiske kredsløb.

Genindvinding af gamle gulve
Vi har samarbejdsprojekter med forskellige parter, hvor vi genanvender gamle vinylgulve, som kan laves til trafikkegler og afløbsrør. I dag findes der ikke noget teknisk og logistisk fungerende system, som i større skala kan genanvende materiale fra gamle gulve. Vi stræber dog efter at udvikle og identificere flere anvendelsesområder for udtjente gulve.

Andre genindvindingsprogrammer inden for Tarkett
Også uden for Norden indsamles der installationsspild. I Centraleuropa hedder vores system ReUse og i Nordamerika ReStart.

Kontrolleret genindvinding
Genindvinding er godt, men ikke risikofrit. Det er vigtigt, at man fører nøje kontrol med den genindvundne råvare, så der ikke føres uønskede stoffer ind i kredsløbet igen. Som en konsekvens af REACH-lovgivningen og vores egne stadig strengere krav til vores råvarers miljøegenskaber har vi skærpet vores rutiner for håndtering af genindvundne råvarer markant.

Del