Genanvendelse

Genanvendelse

Genanvendelse

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”. Vi omdanner det, som før blev anset som affald, til råvarer og nye innovative produkter. Vi stræber efter at økonomisere med ressourcerne ved at genanvende installationsspild, anvende genvundne materialer i fremstillingen samt ved at udvikle nye produkter med gode råvarer, som så igen kan genanvendes.

Målsætning 2020

Vores fabrikker må ikke generere noget affald, som går til deponi. 

I dag genererer 10 af vores 13 fabrikker i Europa intet affald til deponi.

Vi skal fordoble mængden af installationsspild, vi genanvender, sammenlignet med 2010.

I 2016 indsamlede Tarkett 8.900 ton installationsspild, heraf 200 ton i Sverige. Vi søsætter nu indsamlingssystemer på flere markeder i Europa, bl.a. i Frankrig, England og Tyskland, og målsætningen er at nå 38.000 ton i 2020.

Eksempler på det vi gør

400 ton installationsspild genanvendes hvert år i Norden
I 1996 startede Tarkett Nordens første og eneste anlæg til genanvendelse af installationsspild for vinylgulve. I dag genanvendes ca. 400 ton hvert år, hvoraf godt 300 ton er Tarkettprodukter. 75% af dette går tilbage som råvare til nye Tarkettgulve.

Genanvendte materialer en råvareressource
- Overskudsmateriale, spild og produkter, som ikke opfylder specifikationerne, genanvendes i produktionen.
- Det modulære vinylprodukt iD Inspiration består af 52% genanvendt materiale.
- TarkoDry, en tætningsmembran, som anvendes under keramiske materialer i vådrum, består af ca. 85% genanvendt materiale.
- Efter brug kan Tarketts linoleums- og trægulve indgå som komposterbart materiale og derigennem nedbrydes og indgå i det biologiske kredsløb.

Genanvendelse af gamle gulve
Vi har samarbejdsprojekter med forskellige parter, hvor vi genanvender gamle vinylgulve, som derefter kan omdannes til trafikkegler og afløbsrør. Der eksisterer i dag intet teknisk eller logistisk fungerende system i stor skala til materialegenanvendelse af gamle gulve. Vi stræber dog efter at udvikle og finde flere anvendelsesområder for udtjente gulve.


Andre genanvendelsesprogrammer inden for Tarkett
Også uden for Norden pågår indsamlingsprogrammer af installationsspild. I Centraleuropa hedder vores system ReUse og i Nordamerika ReStart.
 

Kontrolleret genanvendelse
Genanvendelse er godt, men ikke uden risiko. Det er vigtigt også at føre nøje kontrol med genanvendte råmaterialer, således at uønskede emner ikke igen føres ind i kredsløbet. Som følge af REACH-lovgivningen og Tarketts stadig strengere krav til vores råmaterialers miljøydelse har vi kraftigt skærpet vores rutiner ved al håndtering af genanvendte råmaterialer.