Sådan arbejder Tarkett med hensyn til miljøet

Sådan arbejder vi med hensyn til miljøet

Sådan arbejder vi med hensyn til miljøet

Som en af verdens største gulvvirksomheder har Tarkett et særligt ansvar for at drive vores virksomhed på et langsigtet og bæredygtigt grundlag af hensyn til nuværende og kommende generationer. Vi tager et overordnet ansvar for vores produkter i hele deres livscyklus, fra udvikling og design til produktion, brug og genindvinding. Vi kalder det Tarkett Human–Conscious Design™. Da vi selv fremstiller næsten alle de produkter, vi sælger, har vi også kontrol over alle trin. 

Vi fremstiller gulve af træ, vinyl, linoleum og tekstil. Råmaterialerne er udvalgt med omhu, og produkterne er udviklet med henblik på genindvinding, når de bliver slidt. På den måde vil de kunne indgå i en cirkulær økonomi – hvis de ikke allerede gør det. 

Det er også vigtigt for os, at gulvene bidrager til et godt indeklima, og at det ikke kræver stærke kemikalier at rengøre dem.

Hensyn til klimaet – En cirkulær økonomi

Med en cirkulær økonomi behøver økonomisk vækst ikke at ske på bekostning af jordens ressourcer. I en cirkulær økonomi bliver et gammelt gulv til råmateriale i et nyt. Materialer cirkulerer i et kredsløb, hvor intet bliver smidt ud eller sendt til forbrænding. 

Siden 2013 har den cirkulære økonomi været i fokus for alt, hvad vi gør hos Tarkett, og den spiller en afgørende rolle for, at vi kan reducere vores klimapåvirkning, bremse den globale opvarmning og spare på jordens ressourcer. 

Indtil nu er kasserede gulve stort set altid blevet sendt til forbrænding, hvilket indebærer udslip af store mængder drivhusgasser. Men i dag er vi hos Tarkett i stand til at genindvinde mange af vores gulve, så mange af materialerne bliver til nye råmaterialer, der erstatter jomfruelige råmaterialer. Tarkett investerer også i udviklingen af plast fremstillet af fornyelige råstoffer i stedet for fossile.

Klimasmart – En cirkulær økonomi

Et sundt indeklima

Alle materialer kan afgive partikler og kemiske stoffer, der påvirker luftkvaliteten i et rum. Hos Tarkett har vi prioriteret indeluft i forbindelse med vores produktudvikling i over ti år. Det betyder, at alle vores gulve i dag har et lavt eller ekstremt lavt niveau af emissioner, dvs. stoffer, der bliver afgivet fra materialet ved stuetemperatur. 

Alle Tarketts vinylprodukter er uden ftalater, som vi fjernede for nogle år tilbage. Vi arbejder i stedet med en blødgører, der er godkendt til brug i mademballage og plastprodukter til børn under tre år. Alle Tarketts produkter er også for længst fri for biocider (antibakterielle tilsætningsstoffer).

Fordyb dig omkring holdbarheden af vores forskellige gulvtyper

Trægulve og bæredygtighed

Cirka 65% af Tarketts træråvarer er PEFC-certificerede, hvilket betyder, at de kan spores på alle trin fra træ til forbruger, og at de bliver produceret på en måde, der er bæredygtig på lang sigt for både skoven og de mennesker, der bor og arbejder i skoven.

Laminatgulve og bæredygtighed

Tarketts laminatgulve består primært af træ, som er en fornyelig råvare. Brædderne bliver fremstillet i flere lag. De to nederste lag består af træ. Det, som vi kalder "dekorationslaget", består af trykt papir, og det øverste overfladelag har en prægning, der giver gulvet en naturtro struktur.

Vådrumsgulve, vinylgulve og bæredygtighed

Man kan nemt få indtrykket af, at man bør fravælge plast, hvis man vil leve bæredygtigt og være klimavenlig. Men teknologien gør fremskridt, og i dag er vi ikke alene i stand til at genindvinde store mængder vinylgulve.

Sunde gulve

Alle gulve fra Tarkett er fri for ftalater og biocider. Tarkett er pioner inden for branchen, når det gælder produkter med lav emission, dvs. afgivelse af kemiske stoffer fra materialet ved normal anvendelse (også kaldet VOC eller flygtige organiske forbindelser).