Sunde gulve

Sunde gulve

Fra Tarkett

Bæredygtighed – Sunde gulve

Alle gulve fra Tarkett er fri for ftalater og biocider. Tarkett er pioner inden for branchen, når det gælder produkter med lav emission, dvs. afgivelse af kemiske stoffer fra materialet ved normal anvendelse (også kaldet VOC eller flygtige organiske forbindelser). Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde. Hele 96% af Tarketts produkter har emissioner, der er over 100 gange lavere end den strengeste standard. Alle gulve fra Tarkett har værdier, der er mellem 10 og 100 gange lavere.

Sunde gulv

Alle råvarer og produkter, som Tarkett fremstiller og sælger i Europa, opfylder kravene i den europæiske kemikalielovgivning REACH, hvilket bl.a. indebærer, at ingen af vores produkter indeholder SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Vi stiller de samme høje krav til jomfruelige og genindvundne råvarer. Derudover lader vi løbende et eksternt forskningsinstitut (EPEA, Environmnetal Protection and Encouragement Agency) bedømme alle de råvarer, vi anvender, i henhold til principperne for Cradle to Cradle®.

Alle produkter fra Tarkett kan vedligeholdes uden stærke kemikalier. Tarkett arbejder også konstant på at udvikle installations- og vedligeholdelsessystemer, som f.eks. limfrie modulgulve, som er endnu bedre for indeklimaet. 

Bag dette arbejde ligger en stærk bevidsthed om, at materialer påvirker indeluften, og indeluften påvirker vores velvære og præstationer. Hos Tarkett ønsker vi, at alle materialer skal bidrage til et godt indeklima. 

Trægulve og bæredygtighed
Trægulve og bæredygtighed

Oplev Tarketts bæredygtige trægulve! For at gøre vores trægulve så bæredygtige som muligt, bruger vi træråvarer såsom gran og fyr fra svenske og finske skove, samt ædle træsorter som eg, ask og bøg.

Laminatgulve og bæredygtighed
Laminatgulve og bæredygtighed

Tarketts laminatgulve består primært af træ, som er en fornyelig råvare. Se vores bæredygtige laminatgulve.

Vådrumsgulve, vinylgulve og bæredygtighed
Vådrumsgulve, vinylgulve og bæredygtighed

Man kan nemt få indtrykket af, at man bør fravælge plast, hvis man vil leve bæredygtigt og være klimavenlig. Men teknologien gør fremskridt – læs derfor mere om vores arbejde med bæredygtige vinylgulv