Miljømærkninger og certificeringer

Miljømærkninger og certificeringer

I Danmark og Norden findes en række miljømærkninger og certificeringssystemer, som evaluerer Tarketts produkter og sikrer den gode kvalitet.

BREEAM

(BRE Environmental Assessment Method) er udviklet af Building Research Establishment i England. Det er det mest anvendte system til miljøcertificering af bygninger i verden. En bygning vurderes ud fra sine samlede miljøegenskaber på fem forskellige niveauer fra "Passed" til "Outstanding". Gulvbelægninger udgør kun en begrænset del af vurderingen af bygningens miljøegenskaber.

Byggvarubedömningen

En økonomisk sammenslutning, der har mange svenske kommuner, landsting og rigsbyggere som medlemmer. Byggvarubedömningen betragter miljøvurderingen som en metode til at tage ansvar for det, som vi bygger ind i vores huse og efterlader til kommende generationer. Det er et system, som er udviklet til miljøvurderinger, og ambitionen er, at det skal blive det mest omfattende i byggebranchen. Der foretages en helhedsvurdering af byggeprodukters miljø- og sundhedsegenskaber på grundlag af syv delområder, hvorefter man giver bedømmelsen Skal Undgås, Accepteres eller Anbefales. Tarketts iQ-gulve er de første PVC-gulve, som har modtaget bedømmelsen "Anbefales".

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et certificeringsprogram for bygninger, som er udviklet af U.S. Green Building Council. Ved en certificering vurderes det, hvor effektivt man udnytter energi, vand og jord i forbindelse med projektering, konstruktion og drift. Derudover vurderes indeklima og materialeanvendelse. LEED er således ikke en certificering for byggematerialer, men for selve bygningen. I hvert enkelt land arbejder Green Building Council med at tilpasse LEEDs regelsæt til de nationale forhold.

Svanen

Det nordiske miljømærke er et nordisk miljømærkningssystem, der samarbejder med EUs miljømærke. Ved certificering foretages en omfattende samlet vurdering af miljø- og sundhedseffekter på grundlag af kriterier, der er specifikke for hver produkttype. Hele Tarketts linoleumssortiment er Svanemærket. Svanen har også udviklet kriterier for mærkning af boliger og skoler. Mere end 100 af Tarketts produkter opfylder kravene til gulve i Svanemærkede huse. På www.nordic-ecolabel.org kan du se, hvilke Tarkett-produkter opfylder kravene i Svanemærkede huse (login kræves). Kontakt Tarkett for nærmere information.

 

Link til Svanemærkning

 

Link til Nordic Ecolabel

Indeklima mærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er et frivilligt mærkningssystem for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Alle Tarketts trægulve med Proteco lak og Proteco Hardwax oil, er Dansk Indeklima mærket.

 

Link til Dansk Indeklima Mærkning

M1

Emissionsklassificering af byggematerialer i Finland. Kriterierne er de samme for alle byggeprodukter, som testes for følgende: TVOC, formaldehyd, ammoniak, kræftfremkaldende stoffer og ildelugtende stoffer.

Green Building Council (GBC)

En overordnet organisation, som i dag findes over hele verden. Alle de nordiske lande har deres eget GBC. Green Building Council er en velgørende organisation, som ejes af medlemmerne selv, og den er åben for alle virksomheder og organisationer inden for bygge- og ejendomssektoren. Foreningen arbejder for grønt byggeri og for at udvikle og påvirke indsatsen for miljø og bæredygtighed i branchen. GBC certificerer hele bygningen i henhold til LEED og BREEAM, afhængigt af hvilket system kunden ønsker at arbejde med.

FSC® och PEFC™

Vi hjælper vores leverandører med at udvikle ansvarlige indkøbsprogrammer til råvarer og især til træ. Derfor har vi etableret partnerskaber med certificerede træleverandører - med FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC ™ (Program til godkendelse af skovcertificering). Dette garanterer både bæredygtig forvaltning af skove og respekt for menneskerettighederne i overensstemmelse med "Control Chain" -principper, certificeret af en uafhængig tredjepart. Tarkett har såkaldte Multisite Chain of Custody-certifikater til både PEFC™ og FSC®. Tarkett kan derfor producere både FSC® og PEFC™ certificeret træ. For nærmere information kontakt Tarkett. Over 60% af vores køb af træ til produktion af trægulve er FSC®- (FSC®C008972) eller PEFC™-certificerede (PEFC™ / 05-35-125).

ISO-certificeringer

Tarkett har samarbejdet med Cradle to Cradle® siden 2011 og Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), der arbejder med tredjepartscertificering for at evaluere indflydelsen af produkter på mennesker og miljø. Evalueringen foretages på grundlag af fem kriterier: gode materialer, genanvendelse, vedvarende energi, vandforvaltning og socialt ansvar. Der er fire niveauer inden for denne markering: bronze, sølv, guld og platin. Flere af vores produkter er certificeret i henhold til Cradle to Cradle®. Tarkett var en af fabrikanterne på første sal, der modtog C2C Gold-certificering for blandt andet plastgulve og linoleum.

 

På linket herunder kan du se, hvilke Tarkett-produkter der er certificeret i henhold til Cradle to Cradle®.

 

Link til C2C

EPD (Environmental Product Declaration)

For at være i stand til at vurdere et produkts samlede miljøpåvirkning på vores planet under hele dens livscyklus, kan en producent etablere en miljøprodukterklæring (EPD). Dette dokument er en standardiseret metode (ISO 14025) til at kvantificere et produkts eller systems miljøpåvirkning. Beskrivelsen indeholder information om udnyttelse af råvarer, energiforbrug og effektivitet, materialeindhold og kemiske stoffer, emissioner til luft, jord og vand samt affaldshåndtering. Tarkett har generiske EPD'er (som er baseret på almindelige branchedata) for nogle af vores produkter. Der arbejdes løbende på at supplere disse med produktspecifikke erklæringer. Kontakt Tarkett for nærmer information.

WCM

Siden 2009 har Tarkett arbejdet under World Class Manufacturing (WCM) -programmet for at identificere og formidle viden om de bedste ideer og løsninger inden for produktion og fremstilling. Vi stræber efter kontinuerligt at forbedre sikkerhed, arbejdsmiljø, kundeservice, kvalitet og vores konkurrenceevne.

Relaterede artikler

Tarketts arbejde med bæredygtighed
Sådan arbejder vi med hensyn til miljøet

Vores vision er at være verdensledende inden for miljøvenlige gulvløsninger. Derfor indsamler vi gamle gulve og installationsspild, som bruges til at producere nye gulve med et lavt klimaaftryk.

Trægulve og bæredygtighed
Trægulve og bæredygtighed

Oplev Tarketts bæredygtige trægulve! For at gøre vores trægulve så bæredygtige som muligt, bruger vi træråvarer såsom gran og fyr fra svenske og finske skove, samt ædle træsorter som eg, ask og bøg.

Laminatgulve og bæredygtighed
Laminatgulve og bæredygtighed

Tarketts laminatgulve består primært af træ, som er en fornyelig råvare. Se vores bæredygtige laminatgulve.

Vådrumsgulve, vinylgulve og bæredygtighed
Vådrumsgulve, vinylgulve og bæredygtighed

Man kan nemt få indtrykket af, at man bør fravælge plast, hvis man vil leve bæredygtigt og være klimavenlig. Men teknologien gør fremskridt – læs derfor mere om vores arbejde med bæredygtige vinylgulv

Sunde gulve
Sunde gulve

Samtlige gulve fra Tarkett er fri for ftalater og biocider. Tarkett er pioner inden for branchen, når det gælder produkter med lave emissioner. Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde.